Nepřihlášený uživatel         Nákupní košík: 0,00 Kč
 
    
 

Nejčastější dotazy

Co je to tištěná podoba?

Sbírku zákonů v tištěné podobě je možno samozřejmě objednávat pouze ve formě ucelených publikací Sbírky zákonů. Tyto částky Sbírky Vám budou doručeny poštou.

Co je to PDF (elektronická podoba)?

PDF je elektronická náhledová podoba Sbírky zákonů. Tento způsob Vám umožní objednávat částky Sbírky zákonů, nebo případně jen jednotlivé zákony. Objednaná data pro Vás budou umístěna na internetový server, odkud si je budete moci ve Vámi zvoleném čase přenést do svého počítače.

Co je to "částka" ?

Označení pořadí vydaných sešitů se schválenými zákony pro daný rok.

Je příloha součástí sbírky?

Od roku 2000 do roku 2007 včetně byla zákonem č.309/1999 původní Sbírka zákonů rozdělena na tři samostatné části, a to Sbírku zákonů ČR, Sbírku mezinárodních smluv a Samostatné přílohy, označené ovšem číslem dané Sbírky zákonů ČR příp. Sbírky mezinárodních smluv. Ne vždy je možné přílohu oddělit, protože některé přílohy jsou integrální součástí právního předpisu. Pokud je publikována novelizace právního předpisu, kde podpisová doložka příslušného ústavního činitele je na konci celého předpisu ( tj. za přílohami ), nelze přílohy v žádném případě oddělit. V ostatních případech je vydavatel odkázán na stanovisko předkladatele právního předpisu. Pokud tento nesouhlasí s oddělením příloh, musí vydavatel jeho stanovisko respektovat. Tyto zásady platí přiměřeně i pro vydávání Sbírky mezinárodních smluv.

Od kterého roku máte zákony skladem?

V tištěné podobě máme skladem zákony od roku 1918.